Löydä uutta potkua ja sykettä elämään vapaaehtoistoiminnan kautta!

TARVE ry:n ovat liittyneet jäseniksi tänä vuonna Ahjolan Setlementti ry ja SOS-Lapsikylä, joiden molempien toiminta kohdistuu etenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisyyn. Lisätietoja heidän ja muiden TARVE ry:n jäsenjärjestöjen toiminnasta löydät kohdasta jäsenjärjestöt, josta pääset linkin kautta suoraan kunkin järjestön omille internet-sivuille.